Đăng ký Đăng nhập

ĐỔI THẺ TỰ ĐỘNG


API KẾT NỐI vui lòng liên hệ ADMIN để ACTIVE TOKEN

CAM KẾT NẠP THẺ /RÚT TIỀN/NẠP TIỀN AUTO 24/24 100%  

MIN RÚT 10K TỰ ĐỘNG THANH TOÁN CHO ĐƠN DƯỚI 20TR 

SAI MỆNH GIÁ - 30% THỰC NHẬN MỆNH GIÁ NHỎ HƠN

HỖ TRỢ,CHECK THẺ, API :  BẤM VÀO ĐÂY !

NHÓM ZALO  | KÊNH TELE  

QUÝ KHÁCH NHẬP ĐÚNG SERI THẺ CÀO ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KHI CẦN !

TẠO SITE CON : TẠI ĐÂY HƯỚNG DẪN ĐỔI THẺ TẠI WEB : TẠI ĐÂY


Form đổi thẻ mặc định:


BẢNG GIÁ ĐỔI THẺ


# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 10 % 10 % 10 % 11 % 11 % 11 % 11 % 12 % 12 %
Thẻ xử lý nhanh 14 % 14 % 14 % 13 % 13 % 13 % 14 % 15 % 15 %
Đối tác 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 %
Thẻ xử lý nhanh 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Đối tác 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Thẻ xử lý nhanh 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Đối tác 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ 2.000.000 đ 5.000.000 đ 10.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %
Thẻ xử lý nhanh 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 %
Đối tác 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Thẻ xử lý nhanh 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Đối tác 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
Thẻ xử lý nhanh 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 13 % 13 %
Đối tác 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Thẻ xử lý nhanh 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Đối tác 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 %
Thẻ xử lý nhanh 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 %
Đối tác 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 %