Đăng ký Đăng nhập

ĐỔI THẺ TỰ ĐỘNG


  • Hiện tại WEB chỉ đổi thẻ RÚT TIỀN Về STK NGÂN HÀNG/MOMO CK >99.000 VNĐ/ lượt.  »HƯỚNG DẪN« .
  • Nhận Tiền MIỄN PHÍ. ACE Lưu Ý Thêm Đúng THÔNG TIN hợp lệ nhận tiền nhé!
  • SAI MỆNH GIÁ = PHẠT 50%
  • XuLyTheCao nghiêm cấm hành vi lừa đảo, trộm cắp thẻ. Nếu phát hiện sẽ không thanh toán, khóa tài khoản.
  • ACE cam kết sản lượng thẻ ổn định = trở thành ĐỐI TÁC (chiết khấu tốt hơn thằng đối diện) 
  • ACE Cần hỗ trợ LOGIN ACCOUNT sẽ có HOTLINE Hỗ trợ (24/7)


BẢNG GIÁ ĐỔI THẺ


# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 15 % 15 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 16 % 16 %
Thẻ xử lý nhanh 17 % 15 % 15 % 13 % 13 % 14 % 14 % 17 % 17 %
Đối tác 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 14 % 13 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Thẻ xử lý nhanh 17 % 17 % 16 % 16 % 16 % 15 % 17 % 17 %
Đối tác 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 %
Thẻ xử lý nhanh 20.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 %
Đối tác 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %
Thẻ xử lý nhanh 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
Đối tác 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Thẻ xử lý nhanh 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Đối tác 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Thẻ xử lý nhanh 16 % 16 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 %
Đối tác 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Thẻ xử lý nhanh 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Đối tác 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %